เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

             บริษัท เคิร์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดตั้งเป็นบริษัทเมื่อ 2 กันยายน 2558 ด้วยการนำบุคลากรด้าน IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี รวมถึงเทคโนโลยีที่หลากหลายด้าน เช่น Hardware, Software และ Solution ต่างๆ

             วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ คือ ให้คำปรึกษาและบริการด้านสารสนเทศซึ่งให้บริการติดตั้งระบบโปรแกรมชั้นนำ (System Integrator) ระบบเครือข่าย (Networking) ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล (Security System) และเป็นศูนย์กลางในการจัดจำหน่าย Software License ให้แก่ลูกค้าทั่วไปทั้งเอกชนและราชการ

             บริษัท เคิร์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยึดมั่นในการนำเสนอสินค้าและบริการ ที่มุ่งประโยชน์แก่ลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ด้วยสินค้าและการให้บริการที่มีคุณภาพ ทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อให้แน่ใจว่าระบบสารสนเทศขององค์กรของลูกค้า สามารถใช้งานได้ปกติและเกิดประโยชน์สูงสุด ในราคาที่สมเหตุสมผล

เป้าหมายขององค์กร

             บริษัท เคิร์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะเป็นองค์กรที่ช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรม งานบริการ งานสื่อสาร ในส่วนของระบบสารสนเทศของบริษัทฯ หน่วยงานราชการ พร้อมการนำเสนอ บริการผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างไม่หยุดยั้งโดยยึดมั่นในการนำเสนอสินค้าและบริการด้านระบบสารสนเทศที่มุ่งประโยชน์แก่ลูกค้าเป็นสำคัญเพื่อตอบสนองความต้องการให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างสูงสุด

วิสัยทัศน์ขององค์กร

เป็นผู้นำบริการด้านระบบสารสนเทศในประเทศไทย

  • ผู้นำแห่งการให้บริการระบบสารสนเทศครบวงจร
  • ผู้นำแห่งการซื้อขายเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก
  • เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานและผลงานระดับสากล
  • ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการดำเนินงานอย่างยั่งยืน