ทีมงานมืออาชีพ

ทีมงานมืออาชีพ

            บริษัทฯ ได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพื่อทำความเข้าใจในสินค้าและการให้บริการในผลิตภัณฑ์นั้นๆ พร้อมทั้งทดสอบวัดความรู้หลังจากอบรม โดยได้รับใบประกาศนียบัตร (Certificate) จากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงหรือหน่วยงานมาตรฐานกลาง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเลือกใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องเหมาะสมกับลูกค้าโดยแท้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุด

ใบประกาศนียบัตร (Certificate) ที่ทีมวิศวกรคอมพิวเตอร์ของเราได้รับประกอบด้วยดังนี้

 • CLS – Notes R4 System Administration 1
 • CLS – Maintaining Domino R5 Servers and Users
 • CLP Domino R5 System Administrator
 • CLP Domino R5 Principal System Administrator
 • IBM Certified System Administrator – Lotus Notes and Domino 6/6.5
 • IBM Certified Associate Developer – Lotus Notes and Domino 6/6.5
 • IBM Certified System Administrator – Lotus Notes and Domino 7
 • IBM Certified Lotus Specialist (CLS R8)
 • IBM Certified Lotus Professional (CLP R8)
 • IBM Certified System Administrator – Lotus Notes and Domino 8 (CLP R8)
 • IBM Certified System Administrator – Lotus Notes and Domino 8.5
 • IBM Certified Associate System Administrator – Lotus Notes and Domino 8.5
 • Certified Symantec Technical Specialist (Symantec Mail Security)
 • Cisco Ironport Certified Security Associate (CICSA)
 • Cisco IronPort Mail Gateway – CCSA
 • Trend Micro Technical Specialist (TMTS-IMSVA)
 • Certified Symantec Technical Specialist (Symantec Endpoint Security)
 • Trend Micro Certified Security Administrator (TCSA)
 • Trend Micro Certified Security Expert (TCSE)
 • Trend Micro Certified Threat Professional: Fundamentals of Malware Awareness (TCTP)
 • Kaspersky Technical Specialist (KTS)
 • McAfee Technical Professional System Security
 • McAfee ePO Technical Expert
 • Bluecoat ProxySG – BCCPA, BCCPP
 • Cisco Ironport Web Filter
 • Trend Micro IWSVA
 • Palo Alto Accredited Configuration Engineer – ACE PAN OS 5.0
 • Palo Alto Certified Network Security Engineer – PCNSE 6
 • Certified Symantec Technical Specialist (Veritas Backup Exec 12)
 • Veeam Certified Engineer
 • Vmware Certified Professional 5
 • Vmware Certified Professional 6
 • Vmware Technical Sales Professional 5
 • Microsoft Certified Technology Specialist
 • Microsoft Certified Solutions Expert
 • ISO/IEC 27001 Lead Auditor
 • ITIL Foundation V.3
 • CompTIA Security+
 • Certified Ethical Hacker V.7
 • Systems Security Certified Practitioner (SSCP)
 • Cisco Certified Entry Networking Technician – CCENT
 • Cisco Certified Network Associate (Routing and Switching) – CCNA
 • Cisco Certified Network Associate (Wireless) – CCNA
 • Cisco Certified Network Associate (Security) – CCNA
 • Cisco Certified Network Professional (Routing and Switching) – CCNP
 • Cisco Certified Design Associate – CCDA