นโยบายการใช้งานคุกกี้

นโยบายการใช้งานคุกกี้

คุกกี้คืออะไร

            คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จะเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเจ้าของข้อมูลไว้ชั่วคราว คุกกี้ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในการเก็บรวบรวมบันทึกมาตราฐานทางอินเทอร์เน็ตและข้อมูลทางพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเพื่อที่จะทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้หรือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการให้ข้อมูลกับเจ้าของเว็บไซต์ โดยไม่ได้บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ

เราจะใช้งานคุกกี้อย่างไร

            เราใช้คุกกี้หลากหลายวิธีเพื่อที่จะทำให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของท่านในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา รวมถึง:
1. การทำความเข้าใจในลักษณะการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา
2. การทำความเข้าใจในพฤติกรรมและความสนใจของท่านต่อบริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของเรา

เราใช้คุกกี้ประเภทใด

            คุกกี้มีหลากหลายประเภทแตกต่างกัน ตารางต่อไปนี้อธิบายคุกกี้ที่เราใช้พร้อมทั้งวัตถุประสงค์
ประเภทของคุกกี้ที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของเราประกอบไปด้วย:

Strictly Necessary Cookies (คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง)

           เราใช้คุกกี้ที่จำเป็นในการทำให้ฟังก์ชันหลักของการทำงานของเว็บไซต์เราสามารถทำงานได้ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เช่น เรื่องความปลอดภัย, การจัดการเครือข่าย, การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, การปรับสมดุลการโหลด, และการเข้าถึงใช้งานได้ ท่านอาจปิดฟังก์ชันเหล่านี้ได้โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านแต่การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลต่อการทำงานต่าง ๆ ของเว็บไซต์ 

CategoryNamePeriodPurpose
kirscorp.co.th– viewed_cookie_policy12 เดือนคุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลเมื่อมีการแสดงข้อความ cookie_policy เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานเว็บไซต์
kirscorp.co.th– cookielawinfo-checkbox-necessary12 เดือนคุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลความยินยอมประเภท Necessary บนเว็บไซต์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข พัฒนาเว็บไซต์
kirscorp.co.th– cookielawinfo-checkbox-Targeting12 เดือนคุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลความยินยอมประเภท functional บนเว็บไซต์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข พัฒนาเว็บไซต์
kirscorp.co.th– CookieLawInfoConsent12 เดือนคุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลผลสรุปความยินยอมทั้งหมดบนเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

Targeting Cookies (คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย)

         คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้า หรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของเรา แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

CategoryNamePeriodPurpose
    
Youtube.com– PREF2 ปีคุกกี้ประเภทนี้ใช้สำหรับการจัดเก็บข้อมูลอย่างการกำหนดค่าหน้าซึ่งผู้ใช้ต้องการและค่ากำหนดการเล่น เช่น การเล่นอัตโนมัติ การสุ่มเล่นเนื้อหา และขนาดโปรแกรมเล่น สำหรับ YouTube Music ค่ากำหนดเหล่านี้รวมถึงระดับเสียง โหมดเล่นซ้ำ และการเล่นอัตโนมัติ
    
Youtube.com– YSC คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อจดจำข้อมูลจากผู้ใช้และเชื่อมโยงการดำเนินการของผู้ใช้ คุกกี้นี้จะคงอยู่จนกว่าผู้ใช้จะปิดเบราว์เซอร์
    
Youtube.com– VISITOR_INFO1_LIVE6 เดือนคุกกี้ประเภทนี้ใช้สำหรับการปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับผู้ใช้ ช่วยปรับปรุงประสบการณ์โดยการนำเสนอเนื้อหาและฟีเจอร์ที่เหมาะกับผู้ใช้นั้น และทำให้ผู้ใช้ได้รับคำแนะนำที่ดียิ่งขึ้น ช่วยให้มีการแนะนำวิดีโอที่เหมาะกับคุณใน YouTube โดยอิงตามการดูและการค้นหาในอดีต
    
Google.com– HSID2 ปีคุกกี้รวมของบุคคลที่สามจาก Google เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ สำหรับวิดีโอที่อยู่บน YouTube
    
Google.com– __Secure-1PAPISID2 ปีคุกกี้รวมของบุคคลที่สามจาก Google เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ สำหรับวิดีโอที่อยู่บน YouTube
    
Google.com– __Secure-3PAPISID2 ปีคุกกี้รวมของบุคคลที่สามจาก Google เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ สำหรับวิดีโอที่อยู่บน YouTube
    
Google.comSID2 ปีคุกกี้รวมของบุคคลที่สามจาก Google เพื่อแสดงโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลบนเว็บไซต์ของ Google โดยพิจารณาจากการค้นหาล่าสุดและการดำเนินการก่อนหน้านี้
    
Google.com– __Secure-1PSID2 ปีคุกกี้รวมของบุคคลที่สามจาก Google เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ สำหรับวิดีโอที่อยู่บน YouTube
    
Google.com– __Secure-3PSID2 ปีคุกกี้รวมของบุคคลที่สามจาก Google เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ สำหรับวิดีโอที่อยู่บน YouTube
    
Google.com– SSID2 ปีคุกกี้รวมของบุคคลที่สามจาก Google เพื่อ เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ สำหรับวิดีโอที่อยู่บน YouTube
    
Google.com– APISID2 ปีคุกกี้รวมของบุคคลที่สามจาก Google เพื่อการโฆษณา
    
Google.com– SAPISID2 ปีคุกกี้รวมของบุคคลที่สามจาก Google เป็นคุกกี้ใช้สำหรับรวบรวมข้อมูลในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตน รวมถึงจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สถานที่ที่ผู้เยี่ยมชมเข้ามาที่เว็บไซต์ – และหน้าเว็บไซต์ที่เข้าชม
    
Google.com– SIDCC1 ปีเป็นคุกกี้รวมของบุคคลที่สามจาก Google เพื่อแสดงโฆษณาที่จัดสรรแบบเฉพาะรายให้สอดคล้องตามความสนใจของคุณบนเว็บไซต์ของ Google ตามประวัติการสืบค้นข้อมูลและพฤติกรรมการใช้งานออนไลน์ของคุณ
    
Google.com– __Secure-3PSIDCC1 ปีคุกกี้รวมของบุคคลที่สามจาก Google เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ สำหรับวิดีโอที่อยู่บน YouTube
    
Google.com– SEARCH_SAMESITE6 เดือนคุกกี้ของ Google ใช้สำหรับเก็บพฤติกรรมการใช้งานในเว็บไซต์ เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
    
Google.com– NID6 เดือนคุกกี้ของ Google เพื่อการโฆษณา
    
Google.com– 1P_JAR30 วันคุกกี้ของ Google เพื่อแสดงโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลบนเว็บไซต์ของ Google โดยพิจารณาจากการค้นหาล่าสุดและการดำเนินการต่าง ๆ ก่อนหน้านี้
    
Google.com– OTZ1 สัปดาห์คุกกี้ของ Google Analytics ที่ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์
    
Google.com– AEC5 เดือน 2 สัปดาห์คุกกี้เหล่านี้ใช้สำหรับเก็บพฤติกรรมการใช้งานในเว็บไซต์ เพื่อนำไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์และเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน ณ ที่ใด

เราจะรับข้อมูลของท่านผ่านประเภทคุกกี้ดังต่อไปนี้:

คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง: โดยตรงจากการใช้งานของท่าน

.kirscorp.co.th:
viewed_cookie_policy, cookielawinfo-checkbox-necessary, cookielawinfo-checkbox-functional, cookielawinfo-checkbox-analytics, CookieLawInfoConsent

คุกกี้บุคคลที่สาม: จากการใช้งานของท่านส่งให้ Youtube , Google

. Youtube.com:
PREF, YSC, VISITOR_INFO1_LIVE

.Google.com
HSID, __Secure-1PAPISID, __Secure-3PAPISID, SID, __Secure-1PSID, __Secure-3PSID, SSID, APISID, SAPISID, SIDCC, __Secure-3PSIDCC, SEARCH_SAMESITE, NID, 1P_JAR, OTZ, AEC

ฐานทางกฎหมายของเรา

        การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีของคุกกี้นั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นไปตามความยินยอมที่ได้รับโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ท่านสามารถยกเลิกความยินยอมเมื่อใดก็ได้ที่ โดยท่านสามารถอ่านวิธีการยกเลิกความยินยอมได้ที่ “ท่านจะขอถอนความยินยอมคุกกี้ได้อย่างไร” ด้านล่างนี้

        การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการกระทำใด ๆ ซึ่งเราได้ประมวลผลไปแล้วโดยชอบ นอกจากนี้ การถอนความยินยอมอาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เช่น ช้าขึ้นจากการเรียกใช้งานปลั๊กอินขอคำยินยอม

การประมวลผลข้อมูลของท่าน

        เราจะประมวลผลข้อมูลของท่าน โดยการแบ่งปันข้อมูลของท่านแก่บริการของ Youtube, Google

วิธีการจัดเก็บ

        เราจะจัดเก็บข้อมูลของท่านที่ได้มาจากคุกกี้ ดังนี้:
1.ลักษณะการจัดเก็บ: เราเก็บข้อมูลของท่านด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
2.สถานที่จัดเก็บ: เราเก็บไว้ในโฮสติ้งบนเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ของ AWS (Amazon Web Services)
3.ระยะเวลาการจัดเก็บ: ดูได้ที่หัวข้อ “เราใช้คุกกี้ประเภทใด”
4.เมื่อระยะเวลาการจัดเก็บสิ้นสุดลง ข้อมูลจะถูกลบเมื่อคุณรีเฟรชหรือรีโหลดหน้าเว็บไซต์

ท่านจะจัดการคุกกี้ได้อย่างไร

        ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขการตั้งค่าคุกกี้ให้ดำเนินการคลิ๊กเข้าไปที่ “ตั้งค่าคุกกี้” และปรับเปลี่ยนแถบเลื่อนต่าง ๆ ให้อยู่ที่ “เปิด” หรือ “ปิด” จากนั้นกด “SAVE & ACCEPT” เพื่อให้คำยินยอมคุกกี้ ท่านอาจจะต้องเปิดเว็บไซต์ใหม่อีกครั้งเพื่อให้การตั้งค่าของท่านมีผล

ท่านสามารถค้นหาวิธีการจัดการคุกกี้บนบราวเซอร์ยอดนิยม ได้ดังนี้:

Google Chrome
Apple Safari
Mozilla Firefox
Opera
Microsoft Edge
Microsoft Internet Explorer

สำหรับข้อมูลของบราวเซอร์อื่น ๆ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้พัฒนาเว็บบราวเซอร์นั้น ๆ

หากท่านต้องการยกเลิกหรือยุติการถูกติดตามโดยเครื่องมือ Google Analytics ในทุก ๆ เว็บไซต์ โดยศึกษาวิธีการได้จาก

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

ท่านจะจัดการขอถอนคำยินยอมคุกกี้ได้อย่างไร

        ในกรณีที่ท่านต้องการขอถอนความยินยอม Cookies ที่ได้ให้ความยินยอมไปในตอนแรก ท่านสามารถกดคลิกลิงก์ดังกล่าวเพื่อขอถอนความยินยอมได้
คลิกที่นี่เพื่อขอถอนความยินยอม Cookies